شهر استانبول

متروبوس

متروبوس
متروبوس، یک سرویس حمل و نقل عمومی سریع و بدون ترافیک در استانبول است که بصورت بیست و چهار ساعته فعالیت میکند.
این مسیر خط ویژه با اتوبوسهای مجهز و پیشرفته که ظرفیت بالای مسافر دارند غربی ترین نقطه استانبول یعنی محله بیلیک دوزو را به شرق استانبول در سوعوتلوچشمه متصل میکند. 
مسیر متروبوس که در وسط اتوبان E5 قرار گرفته با 52 ایستگاه یکی از اصلی ترین محورهای حمل و نقل عمومی استانبول به شمار می آید.
این مسیر دارای سه ایستگاه پایانه ای در میانه خط نیز هست که علیرقم قرار گرفتن در وسط مسیر اصلی، به نوعی ابتدای خط نیز محسوب میشوند.
زنجیرلی کوی، جویزلی باغ و آوجلار این ایستگاهها هستند که مبدا سه خط کوتاهتر متروبوس هستند.
به دلیل گستردگی امتداد مسیر متروبوس امکان بازگشت اضافه مبلغ پرداخت شده برای مسافران در نظر گرفته شده.
در صورتی که مسیر کوتاهی را با متروبوس طی کرده باشید پس از اتمام سفر و خارج شدن از گیت، میتوانید استانبول کارت را روی دستگاههای مخصوص بگذارید پس از محاسبه مسیر طی شده مبلغی به کارت شما عودت داده خواهد شد.
در ایستگاه های زیر، متروبوس و مترو ایستگاه های مشترک دارند:
شیرین اولر
باهچلی اولر
زیتون بورنو
مرتر
مجیدیه کوی
زنجیرلی کوی
اوزون چاییر
شیشلی
 
در ایستگاه های زیر، متروبوس و تراموای ایستگاه های مشترک دارند:
زیتون بورنو
توپکاپی
جویزلی باع
بایرام پاشا