شهر استانبول

ون یا مینی بوس

ون یا مینی بوس
اگر به سرویسهای حمل و نقل مثل مترو متروبوس دسترسی ندارید یا قصد دارید مسیر کوتاهی را طی کنید و نمیخواهید برای تاکسی هزینه کنید بازهم گزینه ای مناسب پیش رو دارید.
ون یا مینی بوس که اهالی ترکیه به آن دلموش هم میگویند
تاکسی های ون خطی که مبدا و مقصد مشخصی دارند و با تعداد کمتری مسافر نبست به اتوبوس سرویسدهی میکنند و برای پیاده و سوار شدن به آن ایستگاه خاصی وجود ندارد.
البته این سرویسها برای برای مسیرهای طولانی تدارک دیده نشده اند و بیشتر برای جابجایی در محله ها یا رسیدن به خیابانهای اصلی مناسب هستند.
از معروفترین خطوط مینی بوس در استانبول خط تکسیم به جاده بستان در سمت آسیایی استانبول است.
توجه داشته باشید پرداخت کرایه در این مینی بوسها با پول نقد انجام میشود و استانبول کارت اینجا به کار شما نخواهد آمد.