شهر استانبول

تله کابین

تله کابین

با توجه به ساختار شهر استانبول که از فراز و فرودهای بسیار تشکیل شده و نام شهرهفت تپه را نیز برازنده این شهر کرده است یکی دیگر از وسایل نقلیه عمومی این شهر تله کابین است که در برخی نقاط شهر به چشم میخورد.

تله کابین منطقه ایوب در سال 2005 توسط شرکتی ایتالیایی ساخته شد. این خط 384 متر طول دارد و از ساحل گلدن هورن به فراز تپه‌ی پیرلوتی می‌رسد که آسانترین مسیر دسترسی به تپه پیرلوتی است.

یکی دیگر از مسیرهای تله کابین هم در پارک ماچکا قرار گرفته که ورودی نزدیک به بشیکتاش این پارک را به بالای تپه و ورودی پارک از سمت نیشانتاشی متصل میکند.

اتاقک‌های تله کابین هشت نفر ظرفیت دارند و هزینه آن از طریق استانبول کارت قابل پرداخت میباشد.

در طول مسیر چشم‌اندازی زیبا از دور تا دور استانبول و تنگه‌ی زیبای بسفر به شما می‌دهد.