شهر استانبول

اخذ شهروندی ترکیه

اخذ شهروندی ترکیه
روشهای اخذ شهروندی ترکیه:
 
۱. اخذ اجازه کار در ترکیه :
اگر به مدت ۵ سال مداوم و بصورت قانونی در ترکیه کار کنید و طی این مدت کمتر از شش ماه خارج از ترکیه باشید و مالیات و حق بیمه خود را بصورت مستمر پرداخت کنید میتوانید برای دریافت شهروندی ترکیه اقدام کنید.
در این روش متقاضی میتواند کارمند شرکت ترک یا خویش فرما باشد.
تنها شرط اصلی این روش داشتن چالیشما ایزنی به مدت ۵ سال متوالی و پرداخت کلیه هزینه های مربوطه میباشد.
این مورد را بصورت کامل در بخش اخذ اجازه کار (چالیشما ایزنی ) توضیح داده ایم.
 
 
۲- اخذ شهروندی با خرید ملک در ترکیه
با خرید خانه در ترکیه به ارزش 400 هزار دلار میتوانید برای خود، همسر و فرزندان زیر هجده سالتان به صورت فوری شهروندی و پاسپورت ترکیه را دریافت کنید.
در این روش لازم است یک یا چند ملک خریداری کنید و پس از تکمیل مبلغ 400 هزار دلار، اقدام به اخذ شهروندی نمایید.
در این روش طی ۲ الی ۳ ماه زمان کارت شهروندی و پاسپورت شما صادر می شود، اما به مدت سه سال اجازه ی فروش این ملک یا املاک را نخواهید داشت. 
پس از سه سال میتوانید ملک خودتان را به شخص دلخواه بفروشید و محدودیتی برای فروش به شخص یا شرکت خاصی وجود نخواهد داشت.
 
 
۳- سرمایه گذاری در بانک های ترکیه
مطابق با قانون جدید ترکیه چنانچه شما به مدت پنج سال مبلغ ۵۰۰ هزار دلار در بانک های این کشور سرمایه گذاری کنید به شما پاسپورت ترکیه تعلق میگیرد.
در طول این مدت به سپرده شما سود بانکی نیز تعلق خواهد گرفت، اما اجازه برداشت مبلغ را تا پایان پنج سال نخواهید داشت.
 
 
۴- دریافت پاسپورت از طریق ازدواج با شهروند ترکیه
ازدواج با یک شهروند ترکیه نیز هم میتواند برای شما پاسپورت ترکیه را به همراه داشته باشد.
توجه داشته باشید اقدام برای دریافت شهروندی ۳ سال بعد از تاریخ ازدواج شما امکان پذیر است و مهمترین نکته اینکه حتما این ازدواج واقعی باشد.
اداره نفوس و شهروندی ترکیه پس از ثبت ازدواج تحقیقات جدی را در خصوص غیر صوری بودن آن و گذشته ی طرفین انجام می دهد.
در صورت احراز صوری بودن ازدواج مجازات سنگینی در انتظار متخلفین خواهد بود. یکی دیگر از شرایط این روش ازدواج عدم سوء پیشینه برای زوجین میباشد.